Over Cijfers & Matters

Het gezicht achter Cijfers & Matters is Esther Peters-Wesdijk. Esther is Register Case-en Caremanager, een erkend Post HBO opgeleide professional. Zij is als zodanig aangesloten bij het RSC, het Register Specialistisch Casemanagement. Van eind 2007 tot eind 2012 is Esther als casemanager werkzaam geweest op de afdeling HRM van een onderwijsinstelling in het Voortgezet Onderwijs. Daarvoor werkte zij vele jaren in de commerciële dienstverlening. Eind 2011 is zij, naast haar baan in het onderwijs, gestart met Cijfers & Matters.  Sinds eind 2012 is zij volledig als zelfstandig Register Case-en Caremanager werkzaam.

Bij verzuim en arbeidsongeschiktheid draait het om de cijfers: de verzuimcijfers. Veelal uitgedrukt in percentages. Percentages zeggen echter niet zoveel. Kosten van verzuim zijn hoog, en als uw medewerker na 104 weken in de WIA komt, dan krijgt u ook die rekening de komende 10 jaren gepresenteerd. We praten over enorme bedragen. Daarnaast heeft u als werkgever ook te maken met de menselijke kant achter de cijfers: het verhaal van de arbeidsongeschikte medewerker en de mogelijke gevolgen van zijn arbeidsongeschiktheid voor zijn toekomst. 

Esther werkt vanuit een financieel juridische insteek. Haar werkwijze is open, duidelijk, persoonlijk en adequaat. Hoewel haar focus ligt op het beheersen en terugdringen van de kosten van verzuim voor de werkgever, zal zij nooit het belang van de werknemer uit het oog verliezen.

Sinds 2018 is Esther tevens inzetbaar als casemanager taakdelegatie.

Contact

Esther Peters-Wesdijk Rccm, RC-MC, CM-TD
Zinkweg 286
3262 BH Oud-Beijerland

tel nr 06-14434192
e-mail: info@cijfers-matters.nl

KvK nummer 53644204
BTW nummer NL180696841B01
RNVC lid/ SPHBO registratienummer: 64359-55597

Neem contact op